Hindi Ako Mahirap? (I am not Poor?)

Ako si Diego at ito po ang istorya ko

Asia, Philippines, Manilla, Smokey Mountain Rubbish dump. Thousands of poor and often indigenous people work sifting through the rubbish, recycling materials such as paper, various metal and plastic. They earn about $1 a day. The place is rife with disease.Photograph © Nigel Dickinson

Wala akong pera. Nagsasalita ako ngayon at pagod sa papalimos araw-araw sa Tondo mannligapotek.com. Wala akong reklamo sa buhay pero bakit ba ako mahirap.

philippines 3

Hindi ko alam ang sagot. Mayroon pa rin akong pagasa at gusto ko ng kumain ng tatlong beses sa isang raw. Ako ngayon ay nangangalakal at hindi ako tamad.

604

Wala talaga akong reklamo. Hindi Ako Mahirap sa Pag-asa. Pagdating sa Pag-asa, hindi ako mahirap. Hindi po ako mahirap.

sample

Thanks to Diego for his story and please like this article above

 

Thanks to trust.org for the pics and getty